ŁATWA I SZYBKA BUDOWA
SIECI KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

Płytkie i proste wykopy, najczęściej o głębokości tylko od 1,4 do 1,7 m
wykopy
Lekki sprzęt do wykonania wykopów.
sprzet
Niskie koszty zasypki i odtworzenia nawierzchni.
zasypka
Łatwe omijanie przeszkód, bez konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia   podziemnego.
przeszkody
  • Nie ma potrzeby stosowania studzienek rewizyjnych.
  • Szybkie, proste i trwałe połączenia rurociągów poprzez zgrzewanie.