EKSPLOATACJA

 • Małe zużycie energii elektrycznej (ok. 20 kWh / mieszkańca x rok).
 • Zawory podciśnieniowe pracują automatycznie, bez konieczności zasilania elektrycznego.
 • Wodoszczelne złącza przewodów sieci z rur polietylenowych.
 • Elastyczne przewody sieci - brak pęknięć.
 • Brak eksfiltracji (nie ma zagrożenia zanieczyszczenia gruntu przez ścieki).
 • Brak infiltracji (do kanalizacji nie przedostają się wody gruntowe).
 • Brak zatorów w przewodach sieci (duża prędkość przepływu 6 m / sek.).
 • System samooczyszczający się (nie występuje sedymentacja zanieczyszczeń i fermentacja ścieków).
 • Nie ma możliwości powstawania gazów i uciążliwych zapachów (bardzo mała ilość ścieków ok. 40 l natychmiast zasysana jest do sieci).
 • Stacja podciśnieniowa jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałego dozoru.
 • Do bieżącej konserwacji wystarczy podstawowy zestaw narzędzi.