ZASADA FUNKCJONOWANIA KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ
schemat

Przykanalikiem grawitacyjnym ścieki dopływają do studzienki z zainstalowanym zaworem rozgraniczającym dwa systemy: system grawitacyjny i system podciśnieniowy. Ścieki ze studzienki wraz z powietrzem zasysane są do sieci przewodów podciśnieniowych, następnie dopływają do zbiornika w stacji podciśnieniowej. Ze stacji podciśnieniowej ścieki przetłaczane są do oczyszczalni, a powietrze po oczyszczeniu, usuwane jest do atmosfery.

Sieć kanalizacji podciśnieniowej składa się z trzech głównych elementów:

 • Studzienek zbiorczych z zaworami podciśnieniowymi
 • Kolektorów podciśnieniowych
 • Stacji podciśnieniowej

Studzienka zbiorcza z zaworem

W studzienkach zbiorczych zainstalowane są uruchamiane i napędzane pneumatycznie zawory podciśnieniowe.

Ścieki dopływają do studzienki przykanalikami grawitacyjnymi. W momencie wypełnienia studzienki do określonego poziomu normalnie zamknięty zawór podciśnieniowy otwiera się. Po otwarciu zaworu wraz ze ściekami do sieci zasysane jest powietrze.

studzienka

Kolektory podciśnieniowe

Kolektory podciśnieniowe najczęściej budowane są z rur PE o średnicach od 90 mm do 160 mm. Przewody w profilu układane są w formie "piły".

Stacja podciśnieniowa

stacja podcisnieniowa

Na terenie stacji podciśnieniowej umieszczony jest niewielki murowany budynek o wymiarach około 5 x 6 m, w którym umieszczone są następujące urządzenia:

 • dwie do czterech pomp próżniowych
 • pompa próżniowa
 • szafa sterownicza z PLC do kontroli pracy urządzeń
 • szafa sterownicza
 • generator oraz wyświetlacz monitoringu zaworów i sieci
 • generator
 • aparatura kontrolno pomiarowa
 • wentylacja mechaniczna


Ponadto na terenie stacji znajdują się obiekty:

 • zbiornik podciśnieniowy (zwykle umieszczony obok budynku, pod poziomem terenu) wyposażony w dwie pompy tłoczne, sygnalizatory poziomu sterujące pracą pomp
 • zbiornik podcisnieniowy
 • filtr powietrza odlotowego
 • filtr powietrza
 • komora zasuw umieszczona pod ziemią obok zbiornika podcisnieniowego
 • komora zasuw