HISTORIA

Członkowie naszego zespołu po starannym przeszkoleniu za granicą projektowali i uczestniczyli w realizacji i rozruchu sieci podciśnieniowej już w 1998 r. Od tego czasu ten sam zespół, ale w poszerzonym składzie pracuje do chwili obecnej. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na ciągłą modernizację i udoskonalanie technologii. Realizowane przez nas obecnie systemy znacząco różnią się od pierwszej sieci zbudowanej w 1998r. Ciągły postęp technologiczny powoduje udoskonalanie rozwiązań zmierzających do wzrostu niezawodności pracy sieci oraz do wielu ułatwień eksploatacyjnych.