ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Nasz zespół specjalistów oferuje wsparcie techniczne na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji sieci kanalizacyjnych.
Zespół oferuje pomoc dla inwestorów w zakresie:

  • programowania inwestycji
  • projektowania
  • realizacji
  • rozruchu sieci
  • szkolenia operatorów eksploatacji sieci