WYKONAWSTWO

Dostarczamy i montujemy urządzenie technologiczne:

  • zawory podciśnieniowe ISEKI,
  • kompletne wyposażenie stacji podciśnieniowych z automatyką kontrolno-sterowniczą,
  • zbiorniki podciśnieniowe z pompami tłocznymi,
  • systemy monitoringu zaworów i sieci,
  • przekaz danych charakteryzujący pracę sieci.

Odbieramy próby szczelności odcinków sieci przed montażem zaworów podciśnieniowych.
Wykonujemy rozruchy stacji podciśnieniowych oraz udzielamy wszechstronnej pomocy w rozruchu sieci.
Opracowujemy instrukcję obsługi i eksploatacji sieci.
Przeprowadzamy szkolenie pracowników obsługujących sieci.